Logo WCAG
  • EN
  • CZ
  • DE

Logotypy UE

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Polecamy

Zapraszamy na spotkanie w PUP Namysłów

W dniu 11.10.2016 r. w ramach realizacji planu komunikacji na 2016 rok odbędzie się spotkanie w Powiatowym Urzędzie Pracy w Namysłowie, na którym zostaną przekazane informacje o planowanych naborach oraz o możliwościach pozyskania środków w ramach PROW 2014-2020.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych, w szczególności osoby z grup defaworyzowanych określonych w LSR, osoby niezatrudnione do 25 r.ż oraz osoby powyżej 50 r.ż.

Dobrzeń Wielki Domaszowice Lubsza Łubniany Murów Namysłów Pokój Popielów Świerczów