Logo WCAG
  • EN
  • CZ
  • DE

Logotypy UE

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Polecamy

Informacje pomocnicze przy wypełnianiu biznesplanu - program LEADER

Informujemy, że na stronie internetowej: Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, pod linkiem: 

http://www.arimr.gov.pl/…/poddzialanie-192 wsparcie na wdra… 

oraz Samorządu Województwa Opolskiego, pod linkami: 

http://opolskie.pl/serwis/index.php id=16240http://opolskie.pl/serwis/index.php?id=16235 z

ostały zamieszczone INFORMACJE POMOCNICZE PRZY WYPEŁNIANIA BIZNESPLANU w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020. 

http://www.arimr.gov.pl/…/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdra…

 

Dobrzeń Wielki Domaszowice Lubsza Łubniany Murów Namysłów Pokój Popielów Świerczów