Logo WCAG
  • EN
  • CZ
  • DE

Logotypy UE

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Polecamy

Wspomnienia z poprzednich festiwali

Wspomnienia z poprzednich edycji naszego festiwalu:

Wspominamy poprzednie edycje Festiwalu Piosenki Turystycznej

http://stobrawskiszlak.pl/820/1988/vii-stobrawski-festiwal-piosenki-turystycznej-03062016.html

http://stobrawskiszlak.pl/772/1988/wspominamy-poprzednie-edycje-festiwalu-piosenki-turystycznej.html

Dobrzeń Wielki Domaszowice Lubsza Łubniany Murów Namysłów Pokój Popielów Świerczów