Logo WCAG
  • EN
  • CZ
  • DE

Logotypy UE

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Polecamy

Ankieta oceny doradztwa LGD Stobrawski Zielony Szlak

Prosimy o wypełnianie oraz przesyłanie do nas ankiet dot. oceny jakości pomocy świadczonej przez LGD, po skorzystaniu z doradztwa w biurze, telefonicznie, mailowo, lub podczas spotkań konsultacyjnych, czy też jeżeli odwiedzali Państwo nasze stoisko podczas imprez lokalnych. 

DOCankieta-oceny-doradztwa.doc (95,00KB)

 

Dobrzeń Wielki Domaszowice Lubsza Łubniany Murów Namysłów Pokój Popielów Świerczów