Logo WCAG
  • EN
  • CZ
  • DE

Logotypy UE

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Polecamy

Gratulacje z okazji naszego 10-lecia

Z okazji naszego jubileuszu 10-lecia działalności Lokalnej Grupy Działania Stobrawski Zielony Szlak, otrzymaliśmy gratulacje od przedstawicieli władz samorządowych oraz zaprzyjaźnionych Lokalnych Grup Działania. Za wszystkie serdecznie dziękujemy!

 

Dobrzeń Wielki Domaszowice Lubsza Łubniany Murów Namysłów Pokój Popielów Świerczów