• EN
  • CZ
  • DE

Logotypy UE

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Polecamy

II. Operacje w ramch poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

Aktualnie obowiązujące dokumenty:

Wniosek o przyznanie pomocy:
XLSXFormularz-wniosku-WoPP_19.2_P_3z (1).xlsx od 10.11.2017 r.
PDFFormularz-wniosku-WoPP_19.2_P_3z (1).pdf od 10.11.2017 r.
PDFInstrukcja-wypełniania-wniosku-IW_WoPP_19.2_P_3z.pdf od 10.11.2017 r.
PDFInformacje-pomocnicze-do-Biznes-Planu_IPbiznesplan_3z.pdf od 10.11.2017 r.
DOCXBiznes-Plan-BP_P_3z.docx od 10.11.2017 r.
PDFBiznes-Plan-BP_P_3z.pdf od 10.11.2017 r.
XLSXBiznes-Plan-premie-BP_premie_3z (1).xlsx od 10.11.2017 r.

Umowa przyznania pomocy:
PDFumowa_4z.pdf od 30.05.2018 r.
PDFzałącznik 2.pdf od 30.05.2018 r.

XLSXInformacja monitorująca z realizacji biznesplanu.xlsx od 16.10.2019 r.

PDFinformacja pomocnicza przy wypełnianiu formularza informacji monitorującej.pdf od 16.10.2019 r.

Wniosek o płatność:
XLSXWoP_19_2_P_4z_edyt.xlsx od 16.04.2019 r.

PDFWoP_19 2_P_4z.pdf od 16.04.2019 r.

PDFIWoP_19 2_P_4z.pdf od 16.04.2019 r.

XLSXZalacznik_2_WF.XLSX od 16.04.2019 r.

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis:

DOCX2014_Formularz_informacji_przedstawianych_przy_ubieganiu_si_o_POMOC_DE_MINIMIS.docx

Wzór fiszki projektowej:

DOCXStobrawski Procedura nabory zał nr 4..docx od 03.04.2019 r.

Kryteria wyboru operacji:

DOCXStobrawski Procedura nabory zał nr 5...docx od 23.08.2019 r.

 

Dokumenty archiwalne:

Wniosek o przyznanie pomocy:

XLSXWniosek o przyznanie pomocy wersja edytowalna.xlsx

PDFWniosek o przyznanie pomocy PDF.pdf

PDFInstrukcja wypełniania wniosku.pdf

PDFInformacje pomocnicze przy wypełnianiu biznesplanu.pdf

DOCXBiznesplan wersja edytowalna.docx

PDFBiznesplan PDF.pdf

Umowa przyznania pomocy:

PDFFormularz umowy o przyznanie pomocy.pdf

PDFZałącznik wykaz działek ewidencyjnych.pdf

PDFumowa_P_3z_w-zakresie-podejmowania-działalności-gospodarczej.pdf od 10.11.2017 r.
PDFzał-2-do-umowy_P_3z_w-zakresie-podejmowania-działalności-gospodarczej.pdf od 10.11.2017 r.

PDFInf.monit. z reali. biznespl_4z.pdf od 30.05.2018 r.
PDFInformacja pomocnicza przy wypełnianiu formularza informacji monitorującej z realizacji biznesplanu Informacji po realizacji operacji..pdf od 30.05.2018 r.

Wniosek o płatność:

XLSXWormularz wniosku o płatność wersja edytowalna.xlsx

PDFFormularz wniosku o płatność PDF.pdf

XLSXZałącznik nr 2 Wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej dokumentujących poniesione koszty.xlsx

PDFInstrukcja wypełniania wniosku o płatność.pdf

XLSXFormularz-wniosku-o-płatność_WoP_19-2_P_3z.xlsx od 10.11.2017 r.
PDFFormularz-wniosku-o-płatność_WoP_19-2_P_3z.pdf od 10.11.2017 r.
XLSXZałącznik-2-do-wniosku-o-płatność_Wykaz-Faktur.xlsx od 10.11.2017 r.
​​​​​​​PDFInstrukcja-wypełniania_IWoP_19-2_P_3z.pdf od 10.11.2017 r.

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis:

XLSFormularz informacji de minimis_lgd.xls

Wzór fiszki projektowej:

DOCXWzór fiszki projektowej.docx

DOCXWzór fiszki projektowej.docx

Kryteria wyboru operacji:

PDFZałącznik nr 5 kryteria wyboru operacji obowiązujące od dnia 03.04.2019 r..pdf od 03.04.2019 r.

DOCXStobrawski Procedura nabory załš nr 5.docx

PDFKryteria wyboru operacji.pdf

 

Dobrzeń Wielki Domaszowice Lubsza Łubniany Murów Namysłów Pokój Popielów Świerczów