Logo WCAG
  • EN
  • CZ
  • DE

Logotypy UE

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Polecamy

II. Operacje w ramch poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

Aktualnie obowiązujące dokumenty:

Wniosek o przyznanie pomocy:

XLSXWoPP_19_2_P_5_z PREMIA.xlsx (194,72KB)

PDFWoPP_19_2_P_5_z PREMIA.pdf (732,73KB)

PDFPremia_załącznik nr 2 NN do instrukcji 5z.pdf (199,74KB)

PDFIW WoPP 19.2 PREMIA_5_z.pdf (508,96KB)

PDFINSTRUKCJA BIZNESPLAN_PREMIA 5_z.pdf (703,42KB)

PDFBP_P_5_z PREMIA.pdf (476,20KB)

DOCXBP_P_5_z PREMIA.docx (128,02KB)

XLSXBP_19_2_P_5z_TabFinans.xlsx (27,50KB)

Umowa przyznania pomocy:

Umowa o przyznaniu pomocy (6z)

PDFumowa_19.2_P_6z.pdf (438,85KB)

Formularz zmiany umowy o przyznanie pomocy (Aneks do umowy 5z)

PDFAneks_19.2_P_20201221.pdf (413,97KB)

Zał. 1 do umowy - Biznespan (6z)

PDFzał.-nr-1_BP_P_umowa_6z.pdf (502,97KB)

Zał. 2 do umowy - Wykaz działek ewidencyjnych, na których realizowana będzie operacja trwale związana z nieruchomością (6z)

PDFzał.-nr-2_WykazDzialek_19.2_P_umowa_6z.pdf (112,71KB)

Zał. 3 do umowy - Informacja monitorująca z realizacji beznesplanu / Informacja po realizacji operacji (6z)

PDFzał.-nr-3-IMRB_IPRO-19.2_P_umowa_6z.pdf (198,44KB)

Zał. 4 do umowy - Oświadczenie małżonka Beneficjenta o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy (6z)

PDFzał.-nr-4_Oświadcz.-o-wyraż.-zgody_umowa_6z.pdf (222,87KB)

Zał. 5 do umowy - Oświadczenie o niepozostawaniu w związku małżeńskim / o ustanowionej małżeńskiej rozdzielności majątkowej (6z)

PDFzał.-nr-5-Oświadczenie_małż_rozdziel_umowa_6z.pdf (217,91KB)

Zał. 6 do umowy - Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (6z)

PDFzał.-nr-6_RODO_umowa_6z.pdf (175,90KB)

Uaktualniona Informacja pomocnicza przy wypełnianiu formularza informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / Informacji po realizacji operacji

PDFInformacja-IPRB_IPRO_06_06_2018.pdf (521,71KB)

Wniosek o płatność:

wniosek o płatność.png

Aktualne dokumenty pobierzesz klikając link:

https://bip.opolskie.pl/2016/09/operacje-w-ramach-poddzialania-19-2-w-zakresie-podejmowania-dzialalnosci-gospodarczej/

Wersja 5z:

PDFIWoP_19-2_P_5z.pdf (676,63KB)

XLSXSpr_z-_real_BP_5z (1).xlsx (29,86KB)

PDFSpr_z-_real_BP_5z.pdf (150,56KB)

XLSXWoP_19_2_P_5z (1).xlsx (133,96KB)

PDFWoP_19_2_P_5z.pdf (346,78KB)

XLSXZalacznik_2_WF_5z.xlsx (42,58KB)

XLSXzałącznik-VII_C2_RODO.xlsx (36,44KB)

Wersja 4z:

XLSXWoP_19_2_P_4z_edyt.xlsx (117,06KB) od 16.04.2019 r.

PDFWoP_19 2_P_4z.pdf (475,71KB) od 16.04.2019 r.

PDFIWoP_19 2_P_4z.pdf (1,21MB) od 16.04.2019 r.

XLSXZalacznik_2_WF.XLSX (39,36KB) od 16.04.2019 r.

 

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis:

DOCX2014_Formularz_informacji_przedstawianych_przy_ubieganiu_si_o_POMOC_DE_MINIMIS.docx (1,51MB)

Wzór fiszki projektowej:

DOCXStobrawski Procedura nabory zał nr 4..docx (23,81KB) od 03.04.2019 r.

Kryteria wyboru operacji:

PDFZałącznik nr 5 Kryteria wyboru operacji obowiązujące od 16.03.2023 r.pdf (3,93MB)

 

Dokumenty archiwalne:

Wniosek o przyznanie pomocy:

XLSXWoPP_19_2_P_4z.xlsx (183,49KB)

PDFIW_WoPP_19.2_P_4z_15112021 (1).pdf (1,07MB) - od 15.11.2021 r.

PDFBP_19_2_P_4z_InformPomocn.pdf (726,23KB)

DOCXBP_19_2_P_4z.docx (124,64KB)

XLSXBP_premie_4z.xlsx (26,52KB)

PDFIW_WoPP_19_2_P_4z.pdf (545,23KB)

XLSXFormularz-wniosku-WoPP_19.2_P_3z (1).xlsx (169,34KB) od 10.11.2017 r.
PDFFormularz-wniosku-WoPP_19.2_P_3z (1).pdf (220,02KB) od 10.11.2017 r.
PDFInstrukcja-wypełniania-wniosku-IW_WoPP_19.2_P_3z.pdf (814,97KB) od 10.11.2017 r.
DOCXBP_19_2_P_4z_20201221.docx (124,00KB)
PDFBP_19_2_P_4z_20201221.pdf (1,25MB)
XLSXBP_19_2_P_4z_TabFinans_20201221.xlsx (29,68KB)
PDFBP_19_2_P_4z_InformPomocn_20201221.pdf (1,17MB)

PDFInformacje-pomocnicze-do-Biznes-Planu_IPbiznesplan_3z.pdf (1,03MB) od 10.11.2017 r.
DOCXBiznes-Plan-BP_P_3z.docx (101,42KB) od 10.11.2017 r.
PDFBiznes-Plan-BP_P_3z.pdf (699,03KB) od 10.11.2017 r.
XLSXBiznes-Plan-premie-BP_premie_3z (1).xlsx (29,71KB) od 10.11.2017 r.

XLSXWniosek o przyznanie pomocy wersja edytowalna.xlsx (166,79KB)

PDFWniosek o przyznanie pomocy PDF.pdf (800,80KB)

PDFInstrukcja wypełniania wniosku.pdf (723,28KB)

PDFInformacje pomocnicze przy wypełnianiu biznesplanu.pdf (612,45KB)

DOCXBiznesplan wersja edytowalna.docx (85,39KB)

PDFBiznesplan PDF.pdf (758,91KB)

Umowa przyznania pomocy:

PDFUmowa_19_2_P_5z_20201221.pdf (911,74KB)

PDFAneks_19.2_P_20201221.pdf (413,97KB)

PDFUmowa_19_2_P_5z_Zal_1_BP_20201221.pdf (859,90KB)

PDFUmowa_19_2_P_5z_Zal_2_WykazDzialek_20201221.pdf (246,83KB)

PDFUmowa_19_2_P_5z_Zal_3_IMBP_IPRO_20201221.pdf (431,75KB)

PDFUmowa_19_2_P_5z_Zal_4_OswOwyrZgody.pdf (545,89KB)

PDFUmowa_19_2_P_5z_Zal_6_RODO.pdf (524,81KB)

PDFUmowa_19_2_P_5z_Zal_6_RODO.pdf (524,81KB)

PDFInformacja-IPRB_IPRO_06_06_2018.pdf (521,71KB)

 

PDFumowa_4z.pdf (735,07KB)

PDFInf.monit. z reali. biznespl_4z.pdf (301,33KB)

PDFIW-2_313_413_313_4z.pdf (289,34KB)

PDFFormularz umowy o przyznanie pomocy.pdf (729,32KB)

PDFZałącznik wykaz działek ewidencyjnych.pdf (179,99KB)

PDFumowa_P_3z_w-zakresie-podejmowania-działalności-gospodarczej.pdf (734,88KB) od 10.11.2017 r.
PDFzał-2-do-umowy_P_3z_w-zakresie-podejmowania-działalności-gospodarczej.pdf (180,68KB) od 10.11.2017 r.

PDFInf.monit. z reali. biznespl_4z.pdf (301,33KB) od 30.05.2018 r.
PDFInformacja pomocnicza przy wypełnianiu formularza informacji monitorującej z realizacji biznesplanu Informacji po realizacji operacji..pdf (521,71KB) od 30.05.2018 r.

Wniosek o płatność:

XLSXWormularz wniosku o płatność wersja edytowalna.xlsx (111,82KB)

PDFFormularz wniosku o płatność PDF.pdf (441,99KB)

XLSXZałącznik nr 2 Wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej dokumentujących poniesione koszty.xlsx (39,44KB)

PDFInstrukcja wypełniania wniosku o płatność.pdf (1,09MB)

XLSXFormularz-wniosku-o-płatność_WoP_19-2_P_3z.xlsx (106,97KB) od 10.11.2017 r.
PDFFormularz-wniosku-o-płatność_WoP_19-2_P_3z.pdf (276,48KB) od 10.11.2017 r.
XLSXZałącznik-2-do-wniosku-o-płatność_Wykaz-Faktur.xlsx (39,76KB) od 10.11.2017 r.
PDFInstrukcja-wypełniania_IWoP_19-2_P_3z.pdf (1,14MB) od 10.11.2017 r.

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis:

XLSFormularz informacji de minimis_lgd.xls (105,00KB)

Wzór fiszki projektowej:

DOCXWzór fiszki projektowej.docx (24,35KB)

DOCXWzór fiszki projektowej.docx (24,35KB)

Kryteria wyboru operacji:

PDFzalacznik-nr-5-kryteria-wyboru-operacji-obowiazujace-od-22052020-r.pdf (2,82MB) od 22.05.2020 r.

DOCXStobrawski Procedura nabory zał nr 5...docx (41,71KB) od 23.08.2019 r.

PDFZałącznik nr 5 kryteria wyboru operacji obowiązujące od dnia 03.04.2019 r..pdf (3,30MB) od 03.04.2019 r.

DOCXStobrawski Procedura nabory załš nr 5.docx (34,86KB)

PDFKryteria wyboru operacji.pdf (380,83KB)

 

Dobrzeń Wielki Domaszowice Lubsza Łubniany Murów Namysłów Pokój Popielów Świerczów