• EN
  • CZ
  • DE

Logotypy UE

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Polecamy

I. Operacje w ramch poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

AKTUALNE DOKUMENTY (OBOWIĄZUJĄCE OD 10.11.2017 r.)

Wniosek o przyznanie pomocy:

XLSXFormularz-wniosku-WoPP_19.2_I_3z.xlsx od 10.11.2017 r.

PDFFormularz-wniosku-WoPP_19.2_I_3z.pdf od 10.11.2017 r.                                                                                          

PDFInstrukcja-wypełniania-wniosku-IW-1_19.2_I_3z.pdf od 10.11.2017 r.                                                                                                                                   

DOCXBiznes-Plan-BP_I_3z.docx od 10.11.2017 r.

PDFBiznes-Plan-BP_I_3z.pdf od 10.11.2017 r.

XLSXBiznes-Plan-BP_tabele pomocnicze.xlsx od 10.11.2017 r.

DOCXBiznes-Plan-BP_I_Inkubator_3z.docx od 10.11.2017 r.

PDFBiznes-Plan-BP_I_Inkubator_3z.pdf od 10.11.2017 r.

XLSXBiznes-Plan-BP_tabele pomocnicze.xlsx od 10.11.2017 r.                                                         

PDFInformacje-pomocnicze-do-biznes-planu_3z.pdf od 10.11.2017 r. 

XLSXKopia Oswiadczenie_o_wielkosci_przedsiebiorstwa_-a.xlsx  od 16.10.2017 r.

PDFZasady_wypelniania_oswiadczenia_o_wielkosci_-przedsiebiorstwa.pdf od 16.10.2017 r.                                                                                                           

Umowa przyznania pomocy:

PDFumowa_7z.pdf  od 11.06.2018 r.

PDFZalacznik_nr_1.pdf  od 11.06.2018 r.

PDFZalacznik_nr_2.pdf  od 11.06.2018 r.

PDFZalacznik_nr_3.pdf  od 11.06.2018 r.

PDFZalacznik_nr_3a.pdf  od 11.06.2018 r.

PDFZalacznik_nr_5.pdf  od 11.06.2018 r.

Wniosek o płatność:

XLSXWoP_19_2_IW_4z_edytow.xlsx od 16.04.2019 r.

PDFWoP_19.2_I_W_4z.pdf od 16.04.2019 r.

PDFIWoP_19 2_I_W_4z.pdf od 16.04.2019 r.

XLSXWoP_19_2_IW_4z_ark_wspolwn_edytow.xlsx od 16.04.2019 r.

PDFWoP_19_2_IW_4z_ark_wspolwn_edytow.pdf od 16.04.2019 r.

Wzór fiszki projektowej:

DOCXStobrawski Procedura nabory zał nr 4..docx od 03.04.2019 r.

Kryteria wyboru operacji:

PDFZałącznik nr 5 kryteria wyboru operacji obowiązujące od dnia 03.04.2019 r..pdf od 03.04.2019 r.

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis:

DOCX2014_Formularz_informacji_przedstawianych_przy_ubieganiu_si_o_POMOC_DE_MINIMIS.docx

DOKUMENTY ARCHIWALNE

 

Wniosek o przyznanie pomocy:

XLSXWniosek-o-przyznanie-pomocy-wersja-2z-formularz-edytowalny.xlsx

PDFFormularz-wniosku-o-przyznanie-pomocy-wersja-2z-.pdf

PDFInstrukcja-Wypełniania-wniosku-o-przyznanie-pomocy-wersja-2z-zaktualizowana-23-listopada-2016-r.-1.pdf 

DOCXBiznesplan-wersja-2z-wersja-edytowalna.docx

PDFBiznesplan-wersja-2z.pdf 

XLSXBiznesplan - tabele finansowe.xlsx   

PDFInformacje-pomocnicze-przy-wypełniania-biznesplanu.pdf 

XLSXOświadczenie-podmiotu-ubiegającego-się-o-przyznanie-pomocy-o-wielkości-przedsiębiorstwa-wersja-2z-wersja-edytowalna.xlsx  

XLSXOswiadczenie_o_wielkosci_przedsiebiorstwa_-a.xlsx od 16.10.2017 r.                                                                                                    

PDFZasady-wypełniania-Oświadczenia-podmiotu-ubiegającego-się-o-przyznanie-pomocy-o-wielkości-przedsiębiorstwa-wersja-2z.pdf       

PDFZasady_wypelniania_oswiadczenia_o_wielkosci_-przedsiebiorstwa.pdf od 16.10.2017 r.      

Umowa przyznania pomocy:

PDFFormularz-umowy-umowa_6z.pdf od 10.11.2017 r.

XLSXZałącznik-nr-1-do-umowy-przyznania-pomocy-I_zał-1.xlsx od 10.11.2017 r.

XLSZałącznik-nr-2-do-umowy-przyznania-pomocy-I_zał-2.xls od 10.11.2017 r.

PDFZałącznik-nr-3-do-umowy-przyznania-pomocy-I_zał-3.pdf od 10.11.2017 r.

PDFZałącznik-nr-3a-do-umowy-przyznania-pomocy-I_Zał.-3a.pdf od 10.11.2017 r.

PDFumowa_19_2_5z.-pdf.pdf

PDFzał-1.-pdf.pdf

PDFzał-2.-pdf.pdf

PDFzał-3-.pdf

PDFzał-3a.-pdf.pdf

Wniosek o płatność:

XLSXFormularz-wniosku-o-płatność-wersja-2z-wersja-edytowalna (1).xlsx

PDFFormularz-wniosku-o-płatność-wersja-2z.pdf

PDFInstrukcja-wypełniania-wniosku-o-płatność-wersja-2z.pdf

XLSXFormularz-wniosku-WoP_19-2_I_W_3z.xlsx od 10.11.2017 r.

PDFFormularz-wniosku-WoP_19-2_I_W_3z.pdf od 10.11.2017 r.

PDFInstrukcja-wypełniania-wniosku-IWoP_19-2_I_W_3z.pdf od 10.11.2017 r.

Wzór fiszki projektowej:

DOCXwzor-fiszki-projektowej.docx

DOCXwzor-fiszki-projektowej.docx

Kryteria wyboru operacji

DOCXStobrawski Procedura nabory załš nr 5.docx

DOCXStobrawski Procedura nabory zał nr 5.docx

Dobrzeń Wielki Domaszowice Lubsza Łubniany Murów Namysłów Pokój Popielów Świerczów