Logo WCAG
  • EN
  • CZ
  • DE

Logotypy UE

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Polecamy

I. Operacje w ramch poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

AKTUALNE DOKUMENTY

Wniosek o przyznanie pomocy: 

Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy - wersja 5z:

 PDFINNE WŁASNE instrukcja 5_z.pdf (793,35KB)   

Zał. nr 2 do Instrukcji wypełniania wniosku o przyznanie pomocy - wersja 5z:

 PDFInne załącznik do instrukcji nr 2 NN_5_z.pdf (213,80KB)   

Formularz wniosku o przyznanie pomocy - wersja 5z wersja edytowalna:

XLSXWniosek_o_przyznanie_pomocy_19_2_I_5_z (1).xlsx (349,32KB)

Formularz wniosku o przyznanie pomocy - wersja 5z - pdf:

PDFWoPP 5_z INNE.pdf (1 020,31KB)   

Biznes Plan - informacje pomocnicze przy wypełnianiu BP - wersja 5z:

PDFINSTRUKCJA BIZNESPLAN_ INNE 5_z.pdf (715,13KB)   

Biznes Plan  - wersja edytowalna 5z:

DOCXBP_19_2_I_5_z.docx (131,13KB)     

Biznes Plan - tabele finansowe - wersja edytowalna - wersja 5

XLSXBP_19_2_IW_P_5z_TabFinans.xlsx (28,53KB)     

Biznes Plan w zakresie tworzenia lub rozwoju niekomercyjnych inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych - wersja 5z

DOCXBP_19_2_I_Inkub_5_z.docx (123,93KB)   

Biznes Plan - tabele finansowe - wersja 5z:

XLSXBP_19_2_IW_inkub_5z_TabFinans.xlsx (29,97KB)                                         

Umowa przyznania pomocy:

Formularz umowy o przyznanie pomocy - 9z:

PDFUmowa_19.2_inne_wł_wer.-9z.pdf (585,92KB)

Załącznik nr 1 - zestawienie rzeczowo-finansowe - 9z:

PDFzał.-nr-2_wyk.działek_umowa_9z.pdf (86,16KB)

Załącznik nr 2 - wykaz działek - 9z:

PDFzał.-nr-2_wyk.działek_umowa_9z.pdf (86,16KB)

Załącznik nr 3 - kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych - 9z:

PDFzał.-nr-2_wyk.działek_umowa_9z.pdf (86,16KB)

Załącznik nr 3a - kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych po zmianie - 9z:

PDFzał.-nr-3a_kary_umowa_9z.pdf (314,88KB)

Załącznik nr 5 - informacja monitorująca z realizacji biznesplanu/informacja po realizacji operacji - 9z

PDFzał.-nr-5-IMRB_IPRO-19.2_I_W_umowa_9z.pdf (182,78KB)

Załącznik nr 6 - oświadczenie małżonka o wyrażenie zgody - 9z

PDFzał.-nr-6_Oświadcz.-o-wyraż.-zgody_umowa_9z.pdf (222,04KB)

Załącznik nr 7 - oświadczenie o niepozostawaniu w związku małżeńskim - 9z

PDFzał.-nr-7-Oświadczenie_małż_rozdziel_umowa_9z.pdf (217,25KB)

Załącznik nr 8 - oświadczenie współwłaściciela - 9z

PDFzał.-nr-8-Oświadczenie_współwł_umowa_9z.pdf (216,90KB)

Załącznik nr 9 - Deklaracja małżonka współwłaściciela przedsiębiorstwa - 9z

PDFzał.-nr-9_Deklaracja-małżo_współwł.Oświadcz.-o-wyraż.-zgody_umowa_9z.pdf (218,36KB)

Załącznik nr 10 - Informacja RODO - 9z

PDFzał.-nr-10_RODO_umowa_9z.pdf (175,22KB)

Aneks do Umowy o przyznaniu pomocy:

PDFD_Aneks_19.2_Inne-Własne_COVID.pdf (286,74KB)

Wniosek o płatność:

PDF1_IWoP_19-2_I_W_5z.pdf (985,38KB)

XLSXSpr_z_real._BP_I_W_5z (1).xlsx (29,44KB)

PDFWoP_19_2_IW_5z.pdf (478,55KB)

XLSXWoP_19_2_IW_5z_ark_wspolwn_edytow (1).xlsx (76,70KB)

PDFWoP_19_2_IW_5z_ark_wspolwn_edytow.pdf (198,80KB)

XLSXWoP_19_2_IW_5z_edt. (1).xlsx (177,74KB)

Wzór fiszki projektowej:

DOCXStobrawski Procedura nabory zał nr 4..docx (23,81KB) od 03.04.2019 r.

Kryteria wyboru operacji:

PDFZałącznik nr 5 Kryteria wyboru operacji obowiązujące od 16.03.2023 r.pdf (3,93MB)

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis:

DOCX2014_Formularz_informacji_przedstawianych_przy_ubieganiu_si_o_POMOC_DE_MINIMIS.docx (1,51MB)

DOKUMENTY ARCHIWALNE

 

Wniosek o przyznanie pomocy:

PDFIW_WoPP_19.2_IW_4z_15112021.pdf (1,20MB) - od 15.11.2021 r.

XLSXWoPP_19_2_I_4z_20210831.xlsx (335,68KB)  - od 31.08.2021 r.      

XLSXWoPP_19_2_I_4z_ark_wspolwn.xlsx (334,02KB)  - od 31.08.2021 r.    
 

PDFIP_19_2_I_4z.pdf (686,53KB)  - od 31.08.2021 r.              

DOCXBP_19_2_I_4z_20210831.docx (107,53KB)  - od 31.08.2021 r.             

XLSXBP_19_2_IW_P_4z_TabFinans.xlsx (28,53KB)  - od 31.08.2021 r.              

XLSXBP_19_2_IW_inkub_4z_TabFinans_20210831.xlsx (29,97KB)  - od 31.08.2021 r.     

DOCXBP_19_2_I_Inkub_4z_20210831.docx (101,93KB)  - od 31.08.2021 r.
             

XLSOswWielkPrzedsieb_19_I_20210831.xls (123,50KB)  - od 31.08.2021 r.           

PDFZW_OswWielkPrzedsieb_19_2_I_20210831.pdf (1,66MB)  - od 31.08.2021 r.   

PDFIW_WoPP_19_2_IW_4z.pdf (1,20MB)  - od 31.08.2021 r.      

XLSXFormularz-wniosku-WoPP_19.2_I_3z.xlsx (287,37KB) od 10.11.2017 r.

PDFFormularz-wniosku-WoPP_19.2_I_3z.pdf (193,95KB) od 10.11.2017 r.                                                                                          

PDFInstrukcja-wypełniania-wniosku-IW-1_19.2_I_3z.pdf (1,32MB) od 10.11.2017 r.                                                                                                                                   

DOCXBiznes-Plan-BP_I_3z.docx (104,83KB) od 10.11.2017 r.

PDFBiznes-Plan-BP_I_3z.pdf (697,43KB) od 10.11.2017 r.

XLSXBiznes-Plan-BP_tabele pomocnicze.xlsx (28,41KB) od 10.11.2017 r.

DOCXBiznes-Plan-BP_I_Inkubator_3z.docx (100,08KB) od 10.11.2017 r.

PDFBiznes-Plan-BP_I_Inkubator_3z.pdf (713,55KB) od 10.11.2017 r.

XLSXBiznes-Plan-BP_tabele pomocnicze.xlsx (28,41KB) od 10.11.2017 r.                                                         

PDFInformacje-pomocnicze-do-biznes-planu_3z.pdf (1,03MB) od 10.11.2017 r. 

XLSXKopia Oswiadczenie_o_wielkosci_przedsiebiorstwa_-a.xlsx (172,61KB)  od 16.10.2017 r.

PDFZasady_wypelniania_oswiadczenia_o_wielkosci_-przedsiebiorstwa.pdf (844,10KB) od 16.10.2017 r. 

XLSXWniosek-o-przyznanie-pomocy-wersja-2z-formularz-edytowalny.xlsx (277,03KB)

PDFFormularz-wniosku-o-przyznanie-pomocy-wersja-2z-.pdf (1,11MB)

PDFInstrukcja-Wypełniania-wniosku-o-przyznanie-pomocy-wersja-2z-zaktualizowana-23-listopada-2016-r.-1.pdf (1,28MB) 

DOCXBiznesplan-wersja-2z-wersja-edytowalna.docx (85,44KB)

PDFBiznesplan-wersja-2z.pdf (759,00KB) 

XLSXBiznesplan - tabele finansowe.xlsx (27,49KB)   

PDFInformacje-pomocnicze-przy-wypełniania-biznesplanu.pdf (612,45KB) 

XLSXOświadczenie-podmiotu-ubiegającego-się-o-przyznanie-pomocy-o-wielkości-przedsiębiorstwa-wersja-2z-wersja-edytowalna.xlsx (175,17KB)  

XLSXOswiadczenie_o_wielkosci_przedsiebiorstwa_-a.xlsx (173,37KB) od 16.10.2017 r.                                                                                                    

PDFZasady-wypełniania-Oświadczenia-podmiotu-ubiegającego-się-o-przyznanie-pomocy-o-wielkości-przedsiębiorstwa-wersja-2z.pdf (884,58KB)       

PDFZasady_wypelniania_oswiadczenia_o_wielkosci_-przedsiebiorstwa.pdf (884,58KB) od 16.10.2017 r.      

Umowa przyznania pomocy:

PDFUmowa_19.2_inne_wł_wer.8z.pdf (997,27KB) - od 31.05.2021 r.

PDFZał.-nr-1_ZRF-19.2_inne-własne_8z.pdf (208,59KB)- od 31.05.2021 r.

PDFZał.-nr-2_wyk.działek.pdf (180,33KB)- od 31.05.2021 r.

PDFZał.-nr-3_kary.pdf (469,00KB)- od 31.05.2021 r.

PDFZał.-nr-3a_kary.pdf (592,13KB)- od 31.05.2021 r.

PDFzał.-nr-5-IMRB_IPRO-19.2_I_W_8z.pdf (352,91KB)- od 31.05.2021 r.

PDFzał.-nr-6_Oświadcz.-o-wyraż.-zgody_8z.pdf (557,85KB)- od 31.05.2021 r.

PDFzał.-nr-7-Oświadczenie_małż_8z.pdf (552,21KB)- od 31.05.2021 r.

PDFzał.-nr-8-Oświadczenie_współwłascicel_8z.pdf (551,78KB)- od 31.05.2021 r.

PDFzał.-nr-9_Deklaracja-małżo_współwł.Oświadcz.-o-wyraż.-zgody_8z.pdf (553,56KB)- od 31.05.2021 r.

PDFzał.-nr-10_RODO_8z.pdf (470,61KB)- od 31.05.2021 r.

PDFD_Aneks_19.2_Inne-Własne_COVID.pdf (286,74KB)- od 31.05.2021 r.

PDFumowa_7z.pdf (866,25KB)  od 11.06.2018 r.

PDFZalacznik_nr_1.pdf (208,97KB)  od 11.06.2018 r.

PDFZalacznik_nr_2.pdf (179,96KB)  od 11.06.2018 r.

PDFZalacznik_nr_3.pdf (533,70KB)  od 11.06.2018 r.

PDFZalacznik_nr_3a.pdf (655,87KB)  od 11.06.2018 r.

PDFZalacznik_nr_5.pdf (274,75KB)  od 11.06.2018 r.

PDFFormularz-umowy-umowa_6z.pdf (863,03KB) od 10.11.2017 r.

XLSXZałącznik-nr-1-do-umowy-przyznania-pomocy-I_zał-1.xlsx (17,28KB) od 10.11.2017 r.

XLSZałącznik-nr-2-do-umowy-przyznania-pomocy-I_zał-2.xls (35,00KB) od 10.11.2017 r.

PDFZałącznik-nr-3-do-umowy-przyznania-pomocy-I_zał-3.pdf (542,35KB) od 10.11.2017 r.

PDFZałącznik-nr-3a-do-umowy-przyznania-pomocy-I_Zał.-3a.pdf (589,62KB) od 10.11.2017 r.

PDFumowa_19_2_5z.-pdf.pdf (866,67KB)

PDFzał-1.-pdf.pdf (209,87KB)

PDFzał-2.-pdf.pdf (179,89KB)

PDFzał-3-.pdf (542,84KB)

PDFzał-3a.-pdf.pdf (589,77KB)

Wniosek o płatność:

 

XLSXFormularz-wniosku-o-płatność-wersja-2z-wersja-edytowalna (1).xlsx (161,55KB)

PDFFormularz-wniosku-o-płatność-wersja-2z.pdf (618,22KB)

PDFInstrukcja-wypełniania-wniosku-o-płatność-wersja-2z.pdf (1,35MB)

XLSXFormularz-wniosku-WoP_19-2_I_W_3z.xlsx (137,43KB) od 10.11.2017 r.

PDFFormularz-wniosku-WoP_19-2_I_W_3z.pdf (294,64KB) od 10.11.2017 r.

PDFInstrukcja-wypełniania-wniosku-IWoP_19-2_I_W_3z.pdf (1,35MB) od 10.11.2017 r.

Wzór fiszki projektowej:

DOCXwzor-fiszki-projektowej.docx (24,11KB)

DOCXwzor-fiszki-projektowej.docx (24,11KB)

Kryteria wyboru operacji

DOCXStobrawski Procedura nabory zał nr 5...docx (41,71KB) od 23.08.2019 r.

PDFZałącznik nr 5 kryteria wyboru operacji obowiązujące od dnia 03.04.2019 r..pdf (3,30MB) od 03.04.2019 r.

DOCXStobrawski Procedura nabory załš nr 5.docx (33,99KB)

DOCXStobrawski Procedura nabory zał nr 5.docx (29,23KB)

Dobrzeń Wielki Domaszowice Lubsza Łubniany Murów Namysłów Pokój Popielów Świerczów