Logo WCAG
  • EN
  • CZ
  • DE

Logotypy UE

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Polecamy

Uwaga! Beneficjenci składający wnioski w ramach ogłoszonych naborów

Przypominamy, iż przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z ogłoszeniem o naborze, które znajduje się tutaj: http://stobrawskiszlak.pl/891/2028/nabory.html. Zgodnie z ogłoszeniem wnioski powinny być składane w 2 egzemplarzach, w wersji papierowej oraz elektronicznej, do wniosku należy dołączyć także fiszkę projektową. Nabory kończą się dnia 21.11.2016 r. o godz. 12.00.

Dobrzeń Wielki Domaszowice Lubsza Łubniany Murów Namysłów Pokój Popielów Świerczów