Logo WCAG
  • EN
  • CZ
  • DE

Logotypy UE

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Polecamy

Ważne! Tabelka do przeliczania NPV dla przedsiębiorców oraz osób zakładających działalnośc gospodarczą.

Poniżej zamieszczamy dokument programu MS Excel pomocny przy wyliczaniu rachunku zysków i strat oraz NPV w biznesplanach. 

XLSXKopia tabele-pomocnicze-do-bp_rozwijanie-dzialalnosci-gosp.xlsx (17,05KB)

Dobrzeń Wielki Domaszowice Lubsza Łubniany Murów Namysłów Pokój Popielów Świerczów