Logo WCAG
  • EN
  • CZ
  • DE

Logotypy UE

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Polecamy

Z cyklu "Szlakiem, historii, przyrody i kultury" – Izba Leśna Nadleśnictwa Kup

W 1995 roku w celach edukacyjnych powstała przy Nadleśnictwie Kup Izba Leśna.  Przy udziale  pracownika Nadleśnictwa można zdobyć i poszerzyć swoją wiedzę na temat przyrody, lasu, myślistwa. Edukator przedstawia ekspozycję leśną oraz przybliża społeczeństwu pracę leśnika.

zdjecie izba lesna.png

10 sierpnia 2015 roku Izbie Leśnej Nadleśnictwa Kup nadano nazwę:
Ośrodka Edukacji Przyrodniczo-Leśnej im. Jarosława Janickiego – wszechstronnego artysty i głównego pomysłodawcy oraz projektanta wyposażenia Izby.

Do dyspozycji turystów udostępniono miejsce, w którym można piec kiełbaski i poznać roślinność leśną.

Źródło:

http://www.czaswlas.pl/obiekty/?p=4&id_obiekt=8232#

http://www.kup.katowice.lasy.gov.pl/aktualnosci/-/asset_publisher/1M8a/content/nadanie-imienia-izbie#.WD_7uNXhDIU

Dobrzeń Wielki Domaszowice Lubsza Łubniany Murów Namysłów Pokój Popielów Świerczów