Logo WCAG
  • EN
  • CZ
  • DE

Logotypy UE

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Polecamy

Dom Pomocy Społecznej - Klasztor w Czarnowąsach

Dom Pomocy Społecznej - Klasztor w Czarnowąsach

Klasztor położony jest w dorzeczu Odry i Małej Panwi. Wybudowano w 1228 r. Obecnie znajduje się tak Dom Pomocy Społecznej prowadzony jest przez Zgromadzenie Sióstr św. Jadwigi.

Jest przeznaczony dla: dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim (dziewczęta i kobiety).

W pięknym, zabytkowym otoczeniu i zgodnie z wymogami czasu umożliwia się podopiecznym nie tylko wszelką pomoc, ale również wszechstronną rehabilitację. Mają możliwość korzystania  z terapii plastycznej, muzykoterapii, hipoterapii, psychoterapii, zajęć sportowych.

klasztor.jpeg

Źródło:

http://www.czarnowasydps.pl/

http://jadwizanki.com/index.php?tresc=artgal&Wybr=14&rodzic=0&NrM=2&Poz=1

Dobrzeń Wielki Domaszowice Lubsza Łubniany Murów Namysłów Pokój Popielów Świerczów