Logo WCAG
  • EN
  • CZ
  • DE

Logotypy UE

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Polecamy

Protokół z posiedzenia Rady Programowej z dnia 02.12.2016 r. oraz listy dot. oceny operacji

Protokół z posiedzenia Rady Stowarzyszenia LGD Stobrawski Zielony Szlak z dnia 02.12.2016 r.

PDFProtokół z posiedzenia Rady 02.12.2016.pdf (4,16MB)

Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR - ocenionych w ramach naboru 1/2016 Zwiększenie Konkurencyjności Firm

PDFLista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków nr 1-2016.pdf (301,87KB)

Lista operacji wybranych przez LGD - ocenionych w ramach naboru 1/2016 Zwiększenie Konkurencyjności firm

PDFLista operacji wybranych przez LGD nabór 1.pdf (336,78KB)

Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR - ocenionych w ramach naboru 2/2016 Wsparcie dla podejmowania działalności gospodarczej 

PDFLista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru nabór 2.pdf (330,31KB)

Lista operacji wybranych przez LGD - ocenionych w ramach naboru 2/2016 Wsparcie dla podejmowania działalności gospodarczej 

PDFLista operacji wybranych przez LGD nabór 2.pdf (420,25KB)

Dobrzeń Wielki Domaszowice Lubsza Łubniany Murów Namysłów Pokój Popielów Świerczów