Logo WCAG
  • EN
  • CZ
  • DE

Logotypy UE

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Polecamy

Przystępujemy do zmiany kryteriów wyboru operacji

Zgodnie z Procedurą ustanawiania lub zmiany kryteriów wyboru operacji Stowarzyszenia LGD Stobrawski Zielony Szlak każdy z mieszkańców obszaru objętego działalnością LGD ma prawo wniesienia uwag w sparwie zmiany kryteriów wyboru operacji w terminie 14 dni, tj. do dnia 26.12.2016 r.

Uchwała Zarządu w sprawie przystąpienia do procedury zmiany kryteriów wyboru operacji Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Stobrawski Zielony Szlak:

PDFUchwała Zarządu w sprawie przystąpienia do zmiany kryteriów wyboru operacji.pdf (216,17KB)

Propozycja zmian kryteriów wyboru operacji:

DOCXStobrawski Procedura nabory zał. nr 5.docx (38,03KB)

 

Dobrzeń Wielki Domaszowice Lubsza Łubniany Murów Namysłów Pokój Popielów Świerczów