Logo WCAG
  • EN
  • CZ
  • DE

Logotypy UE

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Polecamy

Z cyklu „Szlakiem historii, przyrody i kultury” – Kościół w Namysłowie

Najwcześniejsza dokumentalna wzmianka o kościele parafialnym związana jest z proboszczem Dietriechem, który w roku 1278 wystąpił jako świadek. Natomiast od 1400 roku Kościół istnieje jako parafia Św. Apostołów Piotra i Pawła.

Kościół jest potężną późnogotycką budowlą. Jest trójnawowym, 6-cio-przęsłowym kościołem halowym, z trójbocznymi zamknięciami naw od wschodu; zamknięcie nawy głównej, szerszej od bocznych, wysunięte ku przodowi.

Niestety w 1525 roku, w okresie Reformacji, parafia przestała istnieć. Ponownie w 1654 została utworzona parafia katolicka.

Kościół Namysłów.jpeg

Źródło:

https://pl.wikipedia.org/wiki/Parafia_%C5%9Awi%C4%99tych_Aposto%C5%82%C3%B3w_Piotra_i_Paw%C5%82a_w_Namys%C5%82owie

Dobrzeń Wielki Domaszowice Lubsza Łubniany Murów Namysłów Pokój Popielów Świerczów