Logo WCAG
  • EN
  • CZ
  • DE

Logotypy UE

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Polecamy

Z cyklu „Szlakiem, historii, przyrody i kultury” – Wieża ciśnień w Jełowej

Wieża ciśnień jest to budynek w formie wieży, na którego szczycie znajduje się zbiornik na wodę, służący do zapewnienia stabilnego ciśnienia w wodociągu, pokrywając chwilowy wzrost zapotrzebowania na wodę. Zbiornik zawsze musi być umieszczony powyżej odbiorców, ponieważ działa poprzez zasadę naczyń połączonych.

W miejscowości Jełowa, na terenie gminy Łubniany znajduje się wieża ciśnień przy szlaku kolejowym Namysłów - Opole. Szlak ten istnieje od roku 1889, a wieża ciśnień - zapewne pochodzi z tego samego okresu.

Wieza-Cisnien.jpeg

 Źródło:

https://pl.wikipedia.org/wiki/Wie%C5%BCa_ci%C5%9Bnie%C5%84

http://www.wieze.geotor.pl/wieze_cisn/jelowa/jelowa.htm

Dobrzeń Wielki Domaszowice Lubsza Łubniany Murów Namysłów Pokój Popielów Świerczów