Logo WCAG
  • EN
  • CZ
  • DE

Logotypy UE

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Polecamy

Z cyklu „ Szlakiem historii, przyrody i kultury –Kościół parafialny Św. Szczepana w Brynicy

Pierwotnie w miejscu tym znajdował się kościół drewniany. Z uwagi na jego bardzo zły stan techniczny po 210 latach użytkowania został rozebrany. Nowy murowany, dwunawowy kościół z dobudowaną wieżą wysokości 40 m został wzniesiony w latach 1901-1903. Wewnątrz świątyni na uwagę zasługują zabytkowe ołtarze boczne oraz rzeźby z lat trzydziestych
XX wieku, które przedstawiają św. Floriana i Matkę Bożą Częstochowską.

W wyposażeniu kościoła znajdują się rzeźby z lat 30. XX wieku, m.in.:

  • rzeźba Floriana z Lauriacum, odnowiona w latach 70. z inicjatywy ówczesnego proboszcza, Adama Polechońskiego),
  • obraz przedstawiający Matkę Bożą Częstochowską (jego peregrynacji dokonano
    29–30 stycznia 1965 roku, a II peregrynacji 8–9 maja 1995 roku),
  • zabytkowa monstrancja (z XVIII wieku),
  • naczynia liturgiczne i relikwiarze, które zostały odnowione w latach 1995–1996.

kosciól Brynica.jpeg

Źródło:

http://www.polskaniezwykla.pl/web/place/29293,brynica-kosciol-sw--szczepana-(1903-r-).html

https://pl.wikipedia.org/wiki/Brynica_(powiat_opolski)#Zabytki

 

Dobrzeń Wielki Domaszowice Lubsza Łubniany Murów Namysłów Pokój Popielów Świerczów