Logo WCAG
  • EN
  • CZ
  • DE

Logotypy UE

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Polecamy

Z cyklu „Szlakiem historii, przyrody i kultury” – Parafia pw. Podwyższenia Krzyża Św. w Pokoju

Początki miejscowości Pokój sięgają połowy XVIII stulecia, kiedy to w roku 1749 wybudowano pierwszy zamek. Śląsk w tym czasie był już pod panowaniem pruskim, na czele Kościoła stał papież Benedykt XIV, a biskupem we Wrocławiu był Filip Gotard Schaffgotsch.

Pierwsi mieszkańcy Pokoju, ewangelicy i katolicy, musieli na nabożeństwa udawać się do odległych miejscowości, odpowiednio do Mąkoszyc i Bąkowic. Wraz z rozwojem miejscowości (w roku 1787 Pokój liczył 551 mieszkańców, a w 1798 już 952) budowa kościołów stała się koniecznością. Jako pierwsza powstała świątynia ewangelicka imieniem księżnej Zofii, wybudowana w latach 1765 - 1775.

Katolicy swoją światynię otrzymali dwadzieścia lat później. Inicjatorem jej budowy był zarządca huty w Krogulnej pan Baumann. To on zwrócił się w imieniu ludności katolickiej z prośbą o budowę kościoła. Księże Eugeniusz Henryk von Würtmeberg na prośbę odpowiedział pozytywnie i ofiarował część domu kawalerskiego (pomiędzy dzisiejszymi ulicami Wolności i Opolskiej) oraz materiały budowalne. Dnia 8 lipca 1796 roku kościół został poświęcony. Pierwszym duszpasterzem w Pokoju został ks. Jakub Strohalm.

Stale powiększająca się liczba wiernych powodowała, że kościół zrobił się za ciasny. Problem miała rozwiązać budowa wieży w 1845 roku, która połączona z nawą główną, znacznie poszerzała świątynię. To wystarczyło na kolejne 50 lat, bo wraz z dalszym wzrostem liczby wiernych, zaczęto myśleć o budowie większego kościoła.

Zadanie to jak się okazało później, spadło na barki ks. Maximiliana Raczka, który do Pokoju przybył w roku 1898 jako administrator, by po erygowaniu parafii w 1903 roku, zostać pierwszym poroboszczem. Duszpasterze w Pokoju do tej pory określani byli jako lokaliści, a później kuratusi, a wspólnota jako lokalia i kuracja, czyli mająca kościół, duszpasterza ale nie będąca parafią.

Budowę nowego kościoła w stylu barokowym rozpoczęto w 1907r., według projektu architekta Ludwika Schneidera z Wrocławia. Nowy kościół nosił tytuł: Podwyższenia Krzyża Świętego. Ołtarz główny wykonany został według projektu artysty malarza Georga Poppe. Uroczysta konsekracja nowej świątyni miała miejsce 18 lipca 1908.

Budowniczy kościoła ksiądz Raczek zmarł w Pokoju w roku 1936 i został pochowany na cmentarzu parafialnym. Jego bezpośrednim następcą przez dwa lata był ks. Harald Weinert, a od roku 1938 proboszczem został mianowany ks. Helmut Ruprich. Od roku 1958 przez 38 lat proboszczem był ks. Jan Chwaliński. Od 1995r. do 2010r  proboszczem parafii był ks. Kazimierz Balak. Obecnie ks. Krzysztof Rusinek pełni funkcję proboszcza Kościoła pw. Podwyższenia Krzyża św. w Pokoju.

kościół Pokój.jpeg

Źródło:

http://www.parafiapokoj.pl/historia-parafii.html

 

Dobrzeń Wielki Domaszowice Lubsza Łubniany Murów Namysłów Pokój Popielów Świerczów