Logo WCAG
  • EN
  • CZ
  • DE

Logotypy UE

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Polecamy

Z cyklu „ Szlakiem historii, przyrody i kultury” – Kościół parafialny p.w. św. Michała Archanioła w Starych Siołkowicach

Kościół zbudowany został w latach 1825-1830, jako trzecia świątynia w tym miejscu, dwa poprzednie kościoły spłonęły. W 1933 roku do kościoła dobudowano po obu stronach prezbiterium zakrystie. Przebudowa kościoła z lat 60-tych XX wieku dotyczyła w znacznej mierze zmian w wystroju kościoła. Poza tymi zmianami kościół zachował oryginalną bryłę i formę, a także historyczną dyspozycję wnętrza.

Jest to kościół jednonawowy z niższym, prosto zamkniętym prezbiterium. Po obu stronach prezbiterium znajdują się zakrystie. Nawa i prezbiterium przykryte są dachami dwuspadowymi, na kalenicy prezbiterium umieszczony jest chrystogram, zakrystie kryte są dachami płaskimi. Na osi fasady wysunięta jest przed korpus pięciokondygnacyjna wieża, podzielona gzymsami. W I kondygnacji znajdują się prostokątne drzwi wejściowe z półkolistym nadświetlem. w III kondygnacji znajduje się otwór okienny zamknięty łukiem pełnym. Nad oknami szczelinowymi IV kondygnacji, znajdują się tarcze zegarowe, w V kondygnacji triforium. Wieża kryta jest niskim dachem namiotowym, w jej zwieńczeniu znajduje się kula i krzyż.

Inne cechy zabytku: elewacje dzielone gzymsami, okna zamknięte łukiem pełnym, drzwi prostokątne. Korpus pięcioosiowy; prezbiterium i zakrystie dwuosiowe. W ścianie szczytowej prezbiterium usytuowana na osi półkolista blenda, w zakrystiach okna prostokątne, w ścianie szczytowej przy wieży dwa półkoliste otwory okienne. Wnętrze jednoprzestrzenne; łuk tęczowy zamknięty półkoliście, wsparty na doryckich, kanelowanych kolumnach, naroża na styku prezbiterium i nawy, prostokątnie wycięte, tworzą rodzaj kaplic bocznych. W nawie i prezbiterium stropy dekorowane drewnianymi okładzinami z motywami geometrycznymi: w prezbiterium kwatery w kształcie gwiazd i ośmioboków. w nawie siatka z prostokątnych kwater z aplikacjami gwiazd na przecięciach. Chór muzyczny wsparty na dwóch parach doryckich. kanelowanych kolumn; balustrada chóru dekorowana drewnianą okładzina.

Kościół Michała Archanioła w Starych Siołkowicach.jpeg

Źródło:

http://popielow.pl/333/kosciol-parafialny-pw-sw-michala-archaniola-w-starych-siolkowicach.html

 

Dobrzeń Wielki Domaszowice Lubsza Łubniany Murów Namysłów Pokój Popielów Świerczów