Logo WCAG
  • EN
  • CZ
  • DE

Logotypy UE

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Polecamy

Przypominamy o składkach członkowskich

Przypominamy, iż zgodnie z § 10 ust.1 pkt. 3 Członek zwyczajny Stowarzyszenia jest obowiązany opłacać składki członkowskie, w wysokości i na zasadach określonych w  odrębnej uchwale. Decyzją Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia składki członkowskie dla osób fizycznych oraz organizacji pozarządowych wynoszą 10 zł, dla przedsiębiorców 50 zł. Składki za rok 2017 należy wpłacać  na konto bankowe o nr: 54 8890 0001 0036 5356 2000 0001 lub osobiście w biurze LGD do dnia 31 stycznia 2017 roku.

Dobrzeń Wielki Domaszowice Lubsza Łubniany Murów Namysłów Pokój Popielów Świerczów