Logo WCAG
  • EN
  • CZ
  • DE

Logotypy UE

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Polecamy

Ogłoszenie o naborze nr 3/2017 dot. przedsięwzięcia 1.1.1 Tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych

Ogłoszenie o naborze nr 3/2017 z dnia 03.02.2017 r. 

PDFOgłoszenie nr 3-2017.pdf (428,05KB)

PDFZałącznik nr 1 do ogłoszenia nr 3-2017.pdf (211,29KB)

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Stobrawski Zielony Szlak ogłasza nabór w ramach Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność PROW 2014-2020.
 

Zakres tematyczny: tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych, o których mowa w § 2 ust. 1 lit.b  Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objetego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w ramach Przedsięwzięcia 1.1.1 Tworzenie centrów przetwórstwa lokalnego


Forma wsparcia: Pomoc na realizację operacji ma postać refundacji do 50% kosztów kwalifikowanych operacji w przypadku podmiotu wykonującego działalność gospodarczą, do 100 % kosztów kwalifikowanych operacji w przypadku pozostałych podmiotów oraz operacji niekomercyjnych. 

W przypadku operacji, gdzie beneficjentem jest jednostka sektora finansów publicznych, limit uwzględnia kwotę wkładu własnego tej jednostki na poziomie zapewniającym wymaganą wysokość wkładu własnego (36,37%).

Termin składania wniosków: 20.02.2017 r. – 06.03.2017 r.
Miejsce składania wniosków: Biuro Lokalnej Grupy Działania Stobrawski Zielony Szlak, ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój. Wnioski należy składać osobiście lub przez osobę upoważnioną do reprezentacji.

Wysokość limitu środków: 500 000,00 zł.
 

Ograniczenia w wysokości kwoty pomocy:

minimalna wartość projektu 50 000,00 zł,

maksymalna kwota dofinansowania 300 000 zł – dla inkubatorów komercyjnych

maksymalna kwota dofinansowania 500 000 zł - dla operacji polegających wyłącznie na tworzeniu lub rozwijaniu ogólnodostępnych i niekomercyjnych inkubatorów (biznesplan nie zakłada osiągania zysków z działalności prowadzonej w ramach tych inkubatorów)

Wszystkie niezbędne dokumenty wymienione w treści ogłoszenia znajdują się pod linkiem: http://stobrawskiszlak.pl/1039/2028/i-operacje-w-ramch-poddzialania-192-z-wylaczeniem-projektow-grantowych-oraz-operacji-w-zakresie-podejmowania-dzialalnosci-gospodarczej.html oraz http://stobrawskiszlak.pl/819/2022/lsr-2016-2020.html

 

Dobrzeń Wielki Domaszowice Lubsza Łubniany Murów Namysłów Pokój Popielów Świerczów