Logo WCAG
  • EN
  • CZ
  • DE

Logotypy UE

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Polecamy

Szkolenie w Pokoju

13.02.2017 r. o godz. 10.00 odbyło się spotkanie dla naszych potencjalnych beneficjentów.

Tematyka szkolenia: 

- Tworzenie inkubatorów przetwórstwa lokalnego
- Kreowanie usług i atrakcji turystycznych na zabytki poddane pracom konserwatorskim lub restauratorskim
- Kreowanie usług i atrakcji turystycznych na nowe lub zmodernizowane, niekomercyjne obiekty infrastruktury turystycznej
- Kreowanie usług i atrakcji turystycznych - nowe miejsca noclegowe
- Rozwój wielofunkcyjnej i nowoczesnej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej i kulturalnej oraz miejsc spotkań 

16776302_118458338673979_623382671_o.jpeg

16763763_118457908674022_1611955513_o.jpeg

16731747_118457182007428_394254490_o.jpeg

3.jpeg

Dobrzeń Wielki Domaszowice Lubsza Łubniany Murów Namysłów Pokój Popielów Świerczów