Logo WCAG
  • EN
  • CZ
  • DE

Logotypy UE

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Polecamy

20.02.2017 r. - Ruszają NABORY WNIOSKÓW

W dniach 20.02-06.03.2017 r. przyjmowane będą wnioski o przyznanie pomocy składane w ramach ogłoszonych naborów wniosków nr 3/2017 - 8/2017 (link do ogłoszeń: http://stobrawskiszlak.pl/891/2028/nabory.html). Zakres tematyczny obejmuje: tworzenie inkubatorów przetwórstwa lokalnego, kreowanie usług i atrakcji turystycznych - zabytki poddane pracom konserwatorskim lub restauratorskim, kreowanie usług i atrakcji turystycznych na nowe lub zmodernizowane, niekomercyjne obiekty infrastruktury turystycznej, kreowanie usług i atrakcji turystycznych - nowe miejsca noclegowe, rozwój wielofunkcyjnej i nowoczesnej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej i kulturalnej oraz miejsc spotkań.

Jednocześnie przypominamy o możliwości skorzystania z bezpłatnych indywidualnych konsultacji: http://stobrawskiszlak.pl/1145/2023/zapraszamy-na-indywidualne-konsultacje.html

Dobrzeń Wielki Domaszowice Lubsza Łubniany Murów Namysłów Pokój Popielów Świerczów