Logo WCAG
  • EN
  • CZ
  • DE

Logotypy UE

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Polecamy

Zapraszamy na idywidualne konsultacje

Każda osoba lub organizacja zainteresowana złożeniem  wniosku w ramach ogłoszonych naborów może wziąć udziału w indywidualnych konsultacjach udzielanych w biurze LGD w dniach: 21,23,24.02. oraz 1 i 2.03.2017 r. Chęć udziału należy zgłaszać przesyłając formularz: http://stobrawskiszlak.pl/1145/2023/zapraszamy-na-indywidualne-konsultacje.html na adres e-mail: lgd@stobrawskiszlak.pl.

Dobrzeń Wielki Domaszowice Lubsza Łubniany Murów Namysłów Pokój Popielów Świerczów