Logo WCAG
  • EN
  • CZ
  • DE

Logotypy UE

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Polecamy

Trwają nabory wniosków

Przypomjinamy, iż dnia 6 marca o godz. 12.00 kończą sie nabory wniosków dot. ogłoszeń o nr 3/2017-8/2017. Wnioski można składać m.in. na inkubatory przetwórstwa lokalnego, zabytki infrastrukturę turystyczną, miejsca noclegowe, infrastrukturę sportowo-rekreacyjną i miejsca spotkań, komercyjne usługi i obiekty infrastruktury turystycznej. Link do ogłoszeń o naborach: http://stobrawskiszlak.pl/891/2028/nabory.html.

Dobrzeń Wielki Domaszowice Lubsza Łubniany Murów Namysłów Pokój Popielów Świerczów