Logo WCAG
  • EN
  • CZ
  • DE

Logotypy UE

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Polecamy

Szkolenie Rady Programowej, Pracowników Biura oraz Zarządu LGD

W ramach realizacji planu szkoleń w dniach 10-11.03.2017 r.,w Dworku Różanym w Namysłowie odbyło się szkolenie dla Rady Programowej, Pracowników Biura oraz Zarządu LGD, które swoim zakresem obejmowało procedurę  realizacji przez Stowarzyszenie LGD Stobrawski Zielony Szlak projektów grantowych. Omówione zostały również zmiany w Ustawie o RLKS, które weszły w życie w styczniu b.r. 

Poniżej dokumentacja zdjęciowa.

IMG_9753.jpeg

IMG_9750.jpeg

IMG_9745.jpeg

IMG_9744.jpeg

Dobrzeń Wielki Domaszowice Lubsza Łubniany Murów Namysłów Pokój Popielów Świerczów