Logo WCAG
  • EN
  • CZ
  • DE

Logotypy UE

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Polecamy

Konkurs dla dzieci ze szkół podstawowych ”Najpiękniejszy przyszkolny ogród”

Zachęcamy do udziału w konkursie dla dzieci ze szkół podstawowych "Najpiękniejszy przyszkolny ogród".

Celem konkursu jest propagowanie idei związanych z zachowaniem dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego oraz wspieranie uprawy rodzimych tradycyjnych roślin, szerzenie wiedzy przyrodniczej i „zakorzenianiem” tradycji wśród najmłodszych oraz zwrócenie uwagi na otaczającą przyrodę. 
Konkurs realizowany jest w ramach projektu „Bioróżnorodność Opolszczyzny - skarbem dziedzictwa przyrodniczego” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020.
Termin nadsyłania zgłoszeń na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego upływa 22 maja 2017 r. Regulamin Konkursu oraz pozostałe informacje dostępne są na stronach www.opolskie.pl <http://www.opolskie.pl> i <http://www.odnowawsi.eu>www.odnowawsi.eu

Osobą do kontaktu jest Pan Artur Ślimak, Referat Rozwoju Wsi, Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi UMWO, tel. 77 44 82 107

REGULAMIN KONKURSU: PDF_1_REGULAMIN_KONKURSU_NAJPIEKNIEJSZY_PRZYSZKOLNY_OGROD_2017.pdf (1,01MB)

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY: DOCX_2_Formularz_zgloszeniowy_Najpiekniejszy_ogrod_przyszkolny_2017.docx (1,98MB)

Dobrzeń Wielki Domaszowice Lubsza Łubniany Murów Namysłów Pokój Popielów Świerczów