Logo WCAG
  • EN
  • CZ
  • DE

Logotypy UE

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Polecamy

Fotorelacja z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia

17.03.2017 r. o godz. 16.30 w Urzędzie Gminy Pokój odbyło się Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia. Podjęto m.in. uchwały zatwierdzające sprawozdanie merytoryczne oraz finansowe, a także udzielono absolutorium Zarządowi LGD.

Fotorelacja z zebrania:

h.jpeg

17408371_160003397852806_1945230676_o.jpeg

17408528_160003381186141_1491371605_o.jpeg

 

Dobrzeń Wielki Domaszowice Lubsza Łubniany Murów Namysłów Pokój Popielów Świerczów