Logo WCAG
  • EN
  • CZ
  • DE

Logotypy UE

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Polecamy

Departament Rozwoju Rolnictwa i Rozwoju Wsi zaprasza na warsztaty "Zachowajmy cenną bioróżnorodność Opolszczyzny"

Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi zaprasza na warsztaty "Zachowajmy cenną bioróżnorodność Opolszczyzny", których efektem ma być opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu zgodnie z tradycją i poszanowaniem przyrody. Do sołectw, które zostaną zakwalifikowane na warsztaty przyjadą eksperci z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu celem zapoznania się ze specyfiką wsi, a potem przedstawiciele sołectw będą uczestniczyć w 4 dniowych warsztatach, w trakcie których opracują koncepcję zagospodarowania wybranego przez siebie fragmentu miejscowości.

Warunki udziału w warsztatach oraz formularz zgłoszeniowy znajduje się w załączeniu. Wszystkie informacje zostały także umieszczone na stronie www.odnowawsi.eu w zakładce "Komunikaty".

PDF01_WarsztatyZagospodarowanieTerenu_RegNaboru_IIITura.pdf (495,61KB)

DOC02_FormularzZgłoszeniowyWarsztaty.doc (206,00KB)

Dobrzeń Wielki Domaszowice Lubsza Łubniany Murów Namysłów Pokój Popielów Świerczów