Logo WCAG
  • EN
  • CZ
  • DE

Logotypy UE

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Polecamy

UWAGA - WNIOSKODAWCO - PAMIĘTAJ !!!!!

JESTEŚ ZOBOWIĄZANY do zamieszczania zapytania ofertowe na wykonanie robót budowlanych, usług lub dostaw maszyn czy urządzeń niezbędnych do wykonywania określonego rodzaju działalności. ARiMR udostępniła specjalny portal, na którym Wnioskodawcy/Beneficjenci działań/ poddziałań /typów operacji oraz pomocy technicznej, realizowanych w ramach PROW 2014-2020,
Portal dostępny jest pod adresem www.portalogloszen.arimr.gov.pl

Dobrzeń Wielki Domaszowice Lubsza Łubniany Murów Namysłów Pokój Popielów Świerczów