Logo WCAG
  • EN
  • CZ
  • DE

Logotypy UE

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Polecamy

Protokół z Posiedzenia Rady Programowej z dnia 17.03.2017 r. oraz listy rankingowe

Protokół z Posiedzenia Rady programowej Stowarzyszenia LGD Stobrawski Zielony Szlak z dnia 17.03.2017 r.

PDFProtokól z posiedzenia Rady 17.03.17.pdf (7,74MB)

Listy operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR - ocenionych w ramach naborów: 3/2017, 4/2017, 5/2017, 7/2017 i 8/2017.

PDFListy operacji zgodnych z ogłoszeniami oraz zgodnych z LSR.pdf (1,38MB)

Lista operacji wybranych przez LGD - ocenionych w ramach naborów 3/2017, 4/2017, 5/2017, 7/2017 i 8/2017.

PDFListy operacji wybranych, ocenionych w ramach naborów.pdf (1,04MB)

Dobrzeń Wielki Domaszowice Lubsza Łubniany Murów Namysłów Pokój Popielów Świerczów