Logo WCAG
  • EN
  • CZ
  • DE

Logotypy UE

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Polecamy

Miejsce tegorocznego Festiwalu Tortów, Ciast i Ciasteczek- Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu

Jedną z największych atrakcji powiatu jest XIII-wieczny, zbudowany przez Bolka I Świdnickiego, Zamek Piastów Śląskich w Brzegu - zwany „Śląskim Wawelem”. Pierwsze wzmianki o Brzegu i zamku w źródłach pisanych pojawiają się w 1235 roku. Zamek stał się stołeczną rezydencją księstwa brzeskiego od jego utworzenia w 1311 roku, aż do wymarcia tej linii piastowskiej w 1675 roku. W okresie średniowiecza obiekt ulegał pięciokrotnym przebudowom. Za panowania Fryderyka II (1480-1547) oraz jego syna Jerzego II (1523-1586), gotycką siedzibę przekształcono i gruntownie przebudowano w jedną z najokazalszych rezydencji renesansowych tej części Europy. Bryłę gotyckiego zamku wkomponowano w nowo powstały trójskrzydłowy gmach, z otaczającymi wewnętrzny dziedziniec krużgankami oraz bogato zdobioną fasadą bramy wjazdowej. Przebudowano również wnętrza przyległego kościoła kolegiackiego p.w. św. Jadwigi na rodową nekropolię książąt brzesko-legnickich. Po śmierci w 1675 roku ostatniego Piasta, księcia brzesko-legnicko-wołowskiego Jerzego IV Wilhelma, zamek uległ zaniedbaniom i degradacji pod rządami austriackich urzędników. W latach dwudziestych XX wieku w części parterowej skrzydła wschodniego i południowego umieszczono Muzeum Miejskie. Po II wojnie światowej podjęto prace zabezpieczające obiekt przed dalszym zniszczeniem. W latach 1966-1990 przeprowadzono kompleksową odbudowę zamku i przywrócono jego pierwotne założenie przestrzenne. Obecnie w zamku mieści się Muzeum Piastów Śląskich. W podziemiach, w grudniu 2004 roku otwarto zaś nekropolię Piastów Śląskich. Przy Zamku znajdują się ponadto przepięknie zrekonstruowane, renesansowe ogrody włoskie.

Muzeum specjalizuje się w gromadzeniu zabytków związanych z dziejami miasta i ziemi brzeskiej, Piastów Śląskich i tradycją piastowską na tych terenach. Ma bogate zbiory sztuki średniowiecznej (rzeźby i malarstwa ołtarzowego), śląskiego i obcego malarstwa z XVII-XVIII w., grafik z widokami miasta i zamku oraz innych miast śląskich, broni z XVI-XX w. (ale też niezwykłą rzadkość - wydobyty w czasie wykopalisk archeologicznych w Brzegu XIV-wieczny łuk prosty), przedmiotów wyrabianych przez miejscowych rzemieślników w XIII-XIX w., monet i medali śląskich z XIV-XX w., dokumentów i starodruków (w tym część słynnego księgozbioru Piastów brzeskich z ich autografami). Ciekawe są kolekcje form do pierników, bogato zdobionych skrzyń cechowych i zegarów z XVII-XIX w. Prawdziwymi unikatami są: kronika brzeskiego bractwa kurkowego z lat 1623-1848, zawierająca barwne portrety królów kurkowych, w tym książąt brzesko-legnickich, oraz zbiór 14 cynowych sarkofagów Piastów brzesko-legnickich z XVI-XVII w

Źródło:

http://www.visitopolskie.pl/pl/objects/details/id,14656/m,Brzeg/t,Muzeum-Piastow-Slaskich-w-Brzegu-Zamek-Piastow-Slaskich-w-Brzegu.html

0_Brzeg_06.jpeg

Dobrzeń Wielki Domaszowice Lubsza Łubniany Murów Namysłów Pokój Popielów Świerczów