Logo WCAG
  • EN
  • CZ
  • DE

Logotypy UE

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Polecamy

Szkolenie dla Wnioskodawców z formułowania zapytań ofertowych i zamieszczania ich na portalu ARiMR

12 kwietnia 2017 r. o godz. 15.00 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego – Opole ul. Piastowska 14 – Sala Orła Białego zapraszamy wnioskodawców na szkolenie z formułowania zapytań ofertowych i zamieszczania ich na portalu ARiMR

W celu zapewnienia Wnioskodawcom PROW 2014-2020 możliwości wywiązania się z obowiązku wyboru oferty w trybie konkurencyjnym, ARiMR udostępnił specjalny portal, na którym Wnioskodawcy działań realizowanych w ramach PROW 2014-2020, będą zobowiązani zamieszczać zapytania ofertowe na wykonanie robót budowlanych, usługi lub dostawę maszyn czy urządzeń niezbędnych do wykonywania określonego rodzaju działalności.

http://www.arimr.gov.pl/ogloszenia-prezesa-arimr/artykuly/portal-ogloszen-arimr-dla-wnioskodawcowbeneficjentow-wybor-oferty-na-wykonanie-inwestycji-tj-1.html

Formularz zgłoszeniowy na szkolenie:

DOCFORMULARZ ZGŁOSZENIOWY.doc (90,50KB)

Dobrzeń Wielki Domaszowice Lubsza Łubniany Murów Namysłów Pokój Popielów Świerczów