Logo WCAG
  • EN
  • CZ
  • DE

Logotypy UE

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Polecamy

Już wkrótce kolejny nabór

Niebawem na naszej stronie internetowej ukaże się ogłoszenie o naborze dot. Przedsięwzięcia 1.2.1. Kreowanie usług i atrakcji turystycznych - nowe lub zmodernizowane, komercyjne usługi lub obiekty infrastruktury turystycznej. Zachęcamy do poszerzania swojej oferty usług turystycznych oraz kreowania nowych atrakcji. Maksymalną kwotą dofinansowania będzie 100 000 zł.

Osoby zainteresowane naborem zapraszamy do konsultowania pomysłów z pracownikami biura LGD telefonicznie lub mailowo, a także osobiście w siedzibie biura, umawiając się na konsultacje indywidualne.

Dobrzeń Wielki Domaszowice Lubsza Łubniany Murów Namysłów Pokój Popielów Świerczów