Logo WCAG
  • EN
  • CZ
  • DE

Logotypy UE

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Polecamy

"Dotacja na dobry początek"- warto skorzystać

Projekt „Dotacja na dobry początek” realizowany przez Firmę Edufin Sp. z o.o., współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, ma na celu aktywizację zawodową osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy, zamieszkujących teren województwa opolskiego poprzez podniesienie umiejętności i umożliwienie założenia własnej działalności gospodarczej.

Uczestnikami projektu mogą być osoby spełniające następujące kryteria:

  • osoby powyżej 29 r. ż. (osoby, które w dniu przystąpienia do udziału w projekcie miały ukończone 30 lat),
  • osoby niepracujące (bezrobotne, poszukujące pracy lub nieaktywne zawodowo),
  • osoby mające miejsce zamieszkania (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego) w woj. opolskim, w szczególności osoby zamieszkujące obszary wiejskie o najtrudniejszej sytuacji rozwojowej (w gm. Wołczyn, Domaszowice, Radłów, Zębowice, Zawadzkie, Kietrz, Baborów, Pawłowiczki, Lubrza, Biała, Korfantów, Łambinowice, Skoroszyce, Kamiennik, Świerczów, Lubsza i Branice),
  • osoby zamierzające zarejestrować i rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej w woj. opolskim,

Plakat_Dotacja_na_dobry-opolskie.jpeg

Dobrzeń Wielki Domaszowice Lubsza Łubniany Murów Namysłów Pokój Popielów Świerczów