Logo WCAG
  • EN
  • CZ
  • DE

Logotypy UE

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Polecamy

„Na kole na Szlajsa” czyli Rowerem do Kęszyc

Zachęcamy do wzięcia udziału w pikniku majowym organizowanym w dniu 14.05.2017 r. przez Sołectwo Grabice oraz Ekoturystykę "Chata w Lesie" - gospodarza imprezy, na który uczestnicy z różnych stron będą zjeżdżać na rowerach, aby wziąć udział w zorganizowanych grach i zabawach sportowych.

na_kole_na_szlajsa.jpeg

 

Dobrzeń Wielki Domaszowice Lubsza Łubniany Murów Namysłów Pokój Popielów Świerczów