Logo WCAG
  • EN
  • CZ
  • DE

Logotypy UE

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Polecamy

Zamki i Pałace Województwa Opolskiego - Pałac w Łosiowie

"Swoim wyglądem łosiowski pałac przypomina nieco pałac położony w miejscowości Dąbrówka Górna, koło Opola (zwieńczenie wieży, podjazdy, wygląd zewnętrzny). Jak mówią nam autorzy albumu pt. „Śląskie zamki i pałace", wydanym w 1998 roku, dotychczasowy dwór w Dąbrówce został w latach 1907-1909 przebudowany na pałac13. Właśnie w tym obiekcie winniśmy szukać wzoru dla pałacu w Łosiowie (lub odwrotnie) i przesunąć datę jego budowy lub przebudowy na I poł. XX wieku (ok. 1910-15). Możliwe, że właściciele dawnej komandorii w Łosiowie, rodzina Moll, była zaprzyjaźniona z właścicielami pałacu w Dąbrówce Górnej, rodziną von Teichmann - Logischen, bądź też ten sam architekt, wykonał projekty przebudowy pałacu w Dąbrówce oraz budowy lub przebudowy pałacu w Łosiowie. Wspomniana w artykule p. Banik data budowy pałacu w Łosiowie, może dotyczyć budowy obiektu, który później został na początku XX wieku przebudowany przez rodzinę Moll i obecnie nosi nazwę pałacu, lub też data ta dotyczy przebudowy budynku dawnej komandorii w Łosiowie na rezydencję nowych właścicieli (znajdowała się ona na wprost głównego wejścia do kościoła parafialnego p.w. św. Jana Chrzciciela, na terenie, gdzie dziś znajduje się budynek hotelu ).

Pałac jest jednorodny stylistycznie, zdradza cechy późnego historycyzmu z nawiązaniem do form barkowo-klasycystycznych. Dotyczy to całej bryły, jej proporcji, a w szczególności formy wieży, portyku fasady oraz ogrodowego parteru przed elewacją zachodnią. Pałac w Łosiowie szczęśliwie przetrwał II wojnę światową. Po wojnie, w budynku pałacu
mieściło się m.in. przedszkole. Wiadomo także, że obiekt "...był remontowany pod nadzorem wojewódzkiego konserwatora zabytków..."

źródło: http://www.oodr.pl/informacja.php?dzial=o_nas&kategoria=losiow&id=2008-02-01_13:41:44&on=tak

484429.jpeg

 

Dobrzeń Wielki Domaszowice Lubsza Łubniany Murów Namysłów Pokój Popielów Świerczów