Logo WCAG
  • EN
  • CZ
  • DE

Logotypy UE

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Polecamy

Zapraszamy na indywidualne konsultacje

W ramach realizacji planu komunikacji każdy zainteresowany złożeniem  wniosku w zakresie ogłoszonego naboru nr 9/2017 może wziąć udziału w indywidualnych konsultacjach udzielanych w biurze LGD w dniach: 11 oraz 12.05.2017 r. Chęć udziału należy zgłaszać przesyłając formularz:DOCXformularz-indywidualne-konsultacje.docx (70,41KB) na adres e-mail: lgd@stobrawskiszlak.pl.

Dobrzeń Wielki Domaszowice Lubsza Łubniany Murów Namysłów Pokój Popielów Świerczów