Logo WCAG
  • EN
  • CZ
  • DE

Logotypy UE

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Polecamy

Zamki i Pałace Województwa Opolskiego - Pałac w Bąkowicach

Pałac w Bąkowicach zbudowano około 1800 r., skrzydło od wschodu zostało wzniesione w pierwszej połowie XIX w., w 1809r. dobudowano ganek i przekształcono sień. W 1918 r.wzniesiono dobudówki od zachodu. W 1923-25 r. dobudowano szklaną werandę nad gankiem, w miejscu pierwotnego balkonu w elewacji ogrodowej. Barokowo- klasycystyczny, z wnętrzem przekształconym w XX w.

źródło:http://dolny-slask.org.pl/511724,Bakowice,Palac_Bakowice.html

bąkowice.jpeg

Bąkowice.jpeg

Dobrzeń Wielki Domaszowice Lubsza Łubniany Murów Namysłów Pokój Popielów Świerczów