Logo WCAG
  • EN
  • CZ
  • DE

Logotypy UE

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Polecamy

Zapraszamy na indywidualne konsultacje oraz szkolenia

Już jutro rusza nabór nr 9/2017 dot. Przedsięwzięcia 1.2.1 Kreowanie usług i atrakcji turystycznych - nowe lub zmodernizowane, komercyjne usługi lub obiekty infrastruktury turystycznej. Istnieje możliwość zgłaszania się na indywidualne konsultacje: http://stobrawskiszlak.pl/1235/zapraszamy-na-indywidualne-konsultacje.html.Link do naboru: http://stobrawskiszlak.pl/1234/ogloszenie-o-naborze-nr-92017-dot-przedsiewziecia-121-kreowanie-uslug-i-atrakcji-turystycznych-nowe-lub-zmodernizowane-komercyjne-uslugi-lub-obiekty-infrastruktury-turystycznej.html

Niebawem ruszą również nabory na Granty, w związku z tym w dniach 17 oraz 19.05 zostaną zorganizowane szkolenia, formularz zgłoszeniowy dostępny: http://stobrawskiszlak.pl/1233/2030/szkolenia-z-grantow.html

Dobrzeń Wielki Domaszowice Lubsza Łubniany Murów Namysłów Pokój Popielów Świerczów