Logo WCAG
  • EN
  • CZ
  • DE

Logotypy UE

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Polecamy

Granty

Wnioski składane są osobiście w siedzibie biura LGD Stobrawski Zielony Szlak w okresie naboru wniosków wyznaczonym w ogłoszeniu o naborze

Instrukcja i wniosek o powierzenie grantu:

DOCXStobrawski Procedura grantowa zał. nr 3..docx (35,82KB) - obowiązujące od 23.08.2019 r.

Kryteria wyboru operacji:

DOCXStobrawski Procedura grantowa zał. nr 4..docx (25,16KB) - obowiązujące od 23.08.2019 r.

Wzór umowy o przyznanie grantu:

DOCXStobrawski Procedura grantowa zał. 7 tekst jednolity.docx (60,55KB) - obowiązujące od 18.10.2019 r.

Wzór weksla i deklaracji wekslowej:

DOCXWzór weksla i deklaracji wekslowej.docx (25,66KB)

Stobrawska procedura grantowa uproszczona:

DOCXStobrawski Procedura grantowe uproszczone.docx (68,39KB)

Oświadczenie Rodo:

PDFrodo - wzór - puste.pdf (385,04KB)

 

Dokumenty archiwalne:

Instrukcja i wniosek o powierzenie grantu:

DOCXInstrukcja i wniosek o powierzenie grantu.docx (35,75KB)

Kryteria wyboru operacji:

DOCXKryteria wyboru operacji dotyczące grantów.docx (23,57KB)

Wzór umowy o przyznanie grantu:

DOCXWzór umowy o przyznanie grantu.docx (60,95KB)

Wzór weksla i deklaracji wekslowej:

Stobrawska procedura grantowa uproszczona:

Dobrzeń Wielki Domaszowice Lubsza Łubniany Murów Namysłów Pokój Popielów Świerczów