Logo WCAG
  • EN
  • CZ
  • DE

Logotypy UE

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Polecamy

Ogłoszenie nr 3/2017/G z dnia 15.05.2017 o konkursie na wybór grantobiorców w ramach realizacji przez Stowarzyszenie LGD Stobrawski Zielony Szlak projektu grantowego pod nazwą akcje edukacyjne i integracyjne

Zarząd Stowarzyszenia LGD Stobrawski Zielony Szlak, realizujący Lokalną Strategię Rozwoju finansowaną ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020, ogłasza nabór wniosków na realizację zadań w ramach realizacji projektu grantowego, zapraszając wszystkie zainteresowane podmioty do złożenia wniosków.

PDFOgłoszenie o naborze granty 3-2017-G.pdf (445,65KB)

UWAGA!!!

W treści ogłoszenia w pkt. III Termin i miejsce składania wniosków, w dacie wyznaczającej ostateczny termin składania wniosków znalazła się oczywista omyłka pisarska.

Poprawne brzmienie tego punktu brzmi następująco:

Osoby zainteresowane uzyskaniem grantu powinny wypełnić wniosek w generatorze udostępnionym pod linkiem: http://wnioski.stobrawskiszlak.pl/ . Wniosek o przyznanie grantu powinien być złożony elektronicznie oraz wydrukowany i złożony osobiście (wniosek nie może zostać przesłany pocztą ani kurierem) w wersji papierowej z 2 kompletami wymaganych załączników, w terminie od dnia 30.05.2017 r. do 12.06.2017 r.. Wnioski o przyznanie grantu przyjmowane będą w tym okresie wyłącznie w dniach roboczych, w godzinach od 9.00 do 14.00, a w ostatnim dniu składania wniosków do godz. 12.00. Miejscem składania wniosków jest siedziba Biura LGD ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój (Urząd Gminy).

Wnioski, które nie zostaną złożone we wskazanym wyżej terminie lub miejscu, zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

Dobrzeń Wielki Domaszowice Lubsza Łubniany Murów Namysłów Pokój Popielów Świerczów