Logo WCAG
  • EN
  • CZ
  • DE

Logotypy UE

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Polecamy

Nabory na GRANTY - 30.05-12.06.2017 r.

W dniach 30.05.2017 - 12.06.2017 przyjmowane będą wnioski o powierzenie grantów, zgodnie z zakresami podanymi w ogłoszeniach 1-4/2017/G z dnia 15.05.2017 r. Wnioski należy wypełniać przez udostępniony generator: http://wnioski.stobrawskiszlak.pl/. Niezbędne dokumenty: http://stobrawskiszlak.pl/1245/granty.html.

Link do zakładki z ogłoszeniami o naborach: http://stobrawskiszlak.pl/891/2028/nabory.html

granty.jpeg

Dobrzeń Wielki Domaszowice Lubsza Łubniany Murów Namysłów Pokój Popielów Świerczów