Logo WCAG
  • EN
  • CZ
  • DE

Logotypy UE

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Polecamy

Stobrawski Festiwal Piosenki Turystycznej w jesiennej oprawie

W związku z licznymi pytaniami oraz telefonami,  informujemy, iż decyzją Zarządu LGD tegoroczna edycja Stobrawskiego Festiwalu Piosenki Turystycznej odbędzie się jesienią. Jednak już teraz można zapoznawać się z piosenkami z naszego śpiewnika oraz płyty http://stobrawskiszlak.pl/775/stobrawski-festiwal-piosenki-turystycznej.html, a także zacząć układać nowe, własne kompozycje promujące walory historyczne, kulturowe i przyrodnicze naszego obszaru.

Jedna z piosenek z naszej płyty: "Pępek świata"; słowa i muzyka: Krzysztof Chaliński, śpiewa: Krzysztof Chaliński i Roger Trela

MP3Pępek Świata.mp3 (12,12MB)

 

Dobrzeń Wielki Domaszowice Lubsza Łubniany Murów Namysłów Pokój Popielów Świerczów