Logo WCAG
  • EN
  • CZ
  • DE

Logotypy UE

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Polecamy

ANKIETA MONITORUJĄCA WDRAŻANIE STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO (LSR) PRZEZ STOWARZYSZENIE LGD STOBRAWSKI ZIELONY SZLAK

Szanowny Beneficjencie!

Stowarzyszenie LGD Stobrawski Zielony Szlak zwraca się z uprzejmą prośbą o wypełnienie poniższej ankiety poświęconej ocenie funkcjonowania Stowarzyszenia oraz wdrażania LSR. Wypełnienie jej przez Ciebie i innych beneficjentów pozwoli nam poprawić jakość naszej pracy, a także dostosować treść LSR do potrzeb lokalnej społeczności. Ankieta pozwoli nam również uzyskać informacje niezbędne do udokumentowania przed właściwymi instytucjami, że realizacja LSR przebiega zgodnie z planem.

DOCXformularz-ankiety-monitorujacej-2018.docx (41,36KB) - aktualna ankieta zgodna z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych obowiązująca od 24.06.2018

DOCXformularz ankiety monitorującej.docx (39,25KB)

Dobrzeń Wielki Domaszowice Lubsza Łubniany Murów Namysłów Pokój Popielów Świerczów