Logo WCAG
  • EN
  • CZ
  • DE

Logotypy UE

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Polecamy

LGD "Dolina Stobrawy" zaprasza wystawców na VII Opolski Jarmark Folkloru

W ramach imprezy LGD "Dolina Stobrawy" zorganizuje  warsztaty rękodzielnicze, w których nieodpłatnie będą brać udział mieszkańcy obszaru LGD oraz goście. Można składać oferty prowadzenia warsztatów. Oferty należy przesłać na adres mailowy na załączonym formularzu lub dostarczyć osobiście do biura stowarzyszenia "Dolina Stobrawy", do 9.06.2017r.

DOCKarta-zgłoszeniowa-załącznik.doc (74,50KB)

Zaproszeni są również wystawcy do sprzedaży swojego rękodzieła podczas Opolskiego Jarmarku Folkloru. Zapewnione jest nieodpłatnie miejsce na kluczborskim Rynku. We własnym zakresie należy mieć stoisko wystawiennicze. Zgłoszenia przyjmowane są mailowo na adres z podaniem danych kontaktowych oraz opisem wystawianego rękodzieła.

Dobrzeń Wielki Domaszowice Lubsza Łubniany Murów Namysłów Pokój Popielów Świerczów