Logo WCAG
  • EN
  • CZ
  • DE

Logotypy UE

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Polecamy

Nabór wniosków na Granty już od 30.05.2017 r.!!!

W dniach 30.05.-12.06.17 r., przyjmowane będą wnioski o powierzenie grantów, zgodnie z tematyką oraz zakresem naborów ogłoszonych 15 maja br. Aby pomóc beneficjentom w przygotowywaniu wniosków oraz odświeżyć wiedzę nabytą na szkoleniach zamieszczamy prezentację dotyczącą projektów grantowych.

PPTLGD STOB-GRANTY-maj 2017.ppt (14,51MB)

Dobrzeń Wielki Domaszowice Lubsza Łubniany Murów Namysłów Pokój Popielów Świerczów