Logo WCAG
  • EN
  • CZ
  • DE

Logotypy UE

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Polecamy

Uwaga wnioskodawcy!!

Zwracamy uwagę, aby przy wypełnianiu wniosków o powierzenie grantu w sekcji  "Uzasadnienie spełniania kryteriów wyboru" wpisywać wszystkie kryteria przypisane do odpowiedniego przedsięwzięcia, które spełnia wnioskodawca wraz z uzasadnieniami. (W generatorze należy dodawać kolejne wiersze). W przeciwnym razie stracą Państwo szansę na uzyskanie odpowiedniej liczby lub dodatkowych punktów.

Dobrzeń Wielki Domaszowice Lubsza Łubniany Murów Namysłów Pokój Popielów Świerczów