Logo WCAG
  • EN
  • CZ
  • DE

Logotypy UE

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Polecamy

Szkolenie informacyjne FIO

Szkolenie informacyjne odbędzie się 31.05.2017r.  w Urzędzie Miejskim w Namysłowie – Duża Sala Narad o godzinie 17:00
Adresatami projektów są osoby mieszkające w województwie opolskim. Można pozyskać do 5 tysięcy złotych.

W poniedziałek 22 maja  ruszył nabór wniosków na realizację projektu w dowolnej ze sfer pożytku publicznego przez grupy nieformalne i grupy samopomocowe oraz rozwój młodej organizacji pozarządowej. Więcej informacji na stronie internetowej: http://dotacje.dolinastobrawy.pl/kierunek-fio-2017-nabor-wnioskow/

fio.jpeg

Dobrzeń Wielki Domaszowice Lubsza Łubniany Murów Namysłów Pokój Popielów Świerczów