Logo WCAG
  • EN
  • CZ
  • DE

Logotypy UE

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Polecamy

Uwaga Beneficjenci! Dodatkowe spotkanie dotyczące grantów!

Osoby zainteresowane złożeniem wniosków w ramach naborów na granty, które nie mogły uczestniczyć w organizowanych szkoleniach zapraszamy na spotkanie w Gminnym Ośrodku Kultury w Świerczowie dnia 05.06.2017 r. o godz. 17.00, na którym będą omawiane projekty grantowe.

Dobrzeń Wielki Domaszowice Lubsza Łubniany Murów Namysłów Pokój Popielów Świerczów