Logo WCAG
  • EN
  • CZ
  • DE

Logotypy UE

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Polecamy

Kierunek FIO - nabory do 12 czerwca

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Stobrawy” wraz z Opolskim Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych jako operatorzy programu Kierunek FIO 2017 zachęcają do wnioskowania o kwotę do 5 tysięcy złotych.

Kwotę te można przeznaczyć na projekt społeczny - realizacje dowolnej ze sfer pożytku publicznego przez grupę nieformalną, lub na rozwój - doposażenie młodej organizacji pozarządowej.

Adresatami projektów muszą być osoby mieszkające w województwie opolskim.

Wnioski można składać za pomocą generatora witkac.pl do 12 czerwca do godziny 15:30.

Serdecznie Zapraszamy do wnioskowania!

Cele szczegółowe konkursu:

1. Zwiększenie ilości inicjatyw oddolnych.

2. Wzrost liczby obywateli angażujących się w działania organizacji pozarządowych i inicjatywy lokalne.

3. Wzrost partycypacji obywateli w sprawach publicznych.

4. Wzmocnienie potencjału III sektora.

Termin składania wniosków: 22.05.2017 r. – 12.06.2017 r.

Limit dostępnych środków: 272 000,00 zł

Beneficjenci:

1. Młoda organizacja pozarządowa (do 30 miesięcy), której siedziba jest na terenie województwa opolskiego.

2. Grupa nieformalna

3. Grupa samopomocowa

Minimalna kwota wnioskowana wynosi 3 000,00 zł.

Po więcej szczegółów zapraszamy tu: http://dotacje.dolinastobrawy.pl/kierunek-fio-2017-nabor-wnioskow/ 

Dobrzeń Wielki Domaszowice Lubsza Łubniany Murów Namysłów Pokój Popielów Świerczów